Nieuwe teeltvoer

Vanaf 1 januari 2018 is het in de glastuinbouw verboden om nog water te lozen met hierin kunstmest of gewasbeschermingsmiddelen. En dat vraagt om een aantal aanpassingen in de kas. Voor iedere teelt zijn deze aanpassingen anders. Sommige gewassen zijn heel gevoelig en moeten tuinders een waterzuiveringsinstallatie plaatsen. Gelukkig hoeven wij dit niet. Daarom hebben wij ervoor gekozen om al het water op te gaan vangen in een speciale silo en dit water te hergebruiken. In het grootste gedeelte van de kas werd het water al opgevangen maar niet nog overal. Daarom zijn we de afgelopen weken hier druk bezig mee geweest en is alles nu zo goed als klaar.